телефон  (03651) 21010
e-mail  
ПОШУК НА САЙТІ
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
942 20.05.2020

Гощанське відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
у Рівненській області інформує

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці - один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова вдосконалення управління охороною праці та забезпечення ефективної профілактичної роботи,спрямованої на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працівників, викликаним умовами праці.
Основним нормативним актом, що регламентує порядок та види навчання, а також форми перевірки знань з охорони праці є НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".
Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарської діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності.
На підприємстві для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом керівника створюється відповідна комісія. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків якого належить організація роботи з охорони праці. У разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах, їх очолюють керівник цього підрозділу чи його заступник.
До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.
Комісія вважається правомочною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.
Відповідальність за організацію та здійснення навчання та перевірки знань з питань охорони праці покладається на роботодавця.
Консультації, методичну та інформаційну допомогу в організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників підприємств можна отримати у Гощанському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області за номером телефону: (03650) 21146.
прапор районної ради корецького району © 2016 - 2021 Корецька районна рада
Використання матеріалів тільки з посиланням на джерело